Street Fighter Amigurumi – Chun-Li comfort buddy

Hi everyone! My name is Nathalie and I love to crochet all sorts of things really, but amigurumi has a real special place in my heart ❤

I made this comfort buddy for a couple who was expecting their first child, and they are really into video games 🙂 The expecting mother likes Chun-Li from Street Fighter and so do I, so I wanted to make something with her.

Chun-Li was the first playable female in the Street Fighter franchise and is known for her devotion of protecting the innocent – ergo a perfect comfort buddy for a child! 😀

Hope you’ll enjoy this pattern I made, happy crocheting!

Amigurumi Chun-Li comfort buddy


MATERIALS NEEDEDAmigurumi Street Fighter Chun-Li comfort buddy

Crochet needle 1/B (2,5 mm) and 4/E (3,5 mm)
Yarn needle
Scissor
Stuffing
Stitch marker
Yarn colors: beige, black, brown, white, yellow

Abbreviations

Ch: chain
Sl Sc: slip stitch
Sc: single crochet
Dc: double crochet
Tr: treble crochet
Lp: loop


HeadChun-Li Amigurumi comfort blanket

Beige yarn, crochet needle 1/B (2,5 mm)

Round 1: 6 sc into a magic ring (6)
Round 2: (2 sc in each sc) 6 times (12)
Round 3: (1 sc, 2 sc in next) 6 times (18)
Round 4: (2 sc, 2 sc in next) 6 times (24)
Round 5: (3 sc, 2 sc in next) 6 times (30)
Round 6: (4 sc, 2 sc in next) 6 times (36)
Round 7: (5 sc, 2 sc in next) 6 times (42)
Round 8-14: 1 sc in each sc (42)
Round 15: (5 sc, decrease next) 6 times (36)
Round 16: (4 sc, decrease next) 6 times (30)
Round 17: (3 sc, decrease next) 6 times (24)
Round 18: (2 sc, decrease next) 6 times (18)
Fill with stuffing
Round 19: (1 sc, decrease next) 6 times (12)
Round 20: (decrease each) until the opening is closed(6)
Fasten off.


Hair

Brown yarn, crochet needle 1/B (2,5 mm)

Round 1: chain 28, turn
Round 2: Start in the third ch, 1 tr in each ch, turn (25)
Round 3: chain 3, (1 tr, decrease next) repeat around, finish with 1 tr, turn (17)
Round 4: chain 3, (1 tr, decrease next) repeat around, finish with 1 tr (12)
Fasten off and start on the other side of chains. (The chains act as the middle part of the hair)
Round 5: Start in the third ch, 1 tr in each ch, turn (25)
Round 6: chain 3, (1 tr, decrease next) repeat around, finish with 1 tr, turn (17)
Round 7: chain 3, (1 tr, decrease next) repeat around, finish with 1 tr (12)

Sew the hair together by folding the utmost rows double and sewing it together, creating a cap.
Attach the hair on the head, and embroider bangs.

Now you can embroider the eyes, alternative attach eyes. Remember to not use loose eyes if your planning on giving Chun-li to a small child.


Ox horns/ hair bunsChun-Li Amigurumi Buns

Make two
White yarn, crochet needle 1/B (2,5 mm)

Round 1: 6 sc into a magic ring (6)
Round 2: (2 sc in each sc) 6 times (12)
Round 3: (1 sc, 2 sc in next) 6 times (18)
Round 4: (1 sc in each) (18)
Round 5: (1 sc, decrease next) 6 times (12)
Round 7: wavy edge (1 sl sc, 3 sc in next) 6 times (12)

Attach the buns to the back of the head.

Cut a white thread about 23,5-31-5 inches long (60-80 cm). Twist the thread hard then fold it in half letting it twist together and tie a knot in the ends. Sew the thread around the buns and tie a bow in the back.


Arms

Make two
Beige yarn, crochet needle 1/B (2,5 mm)

Round 1: 6 sc into a magic ring (6)
Round 2: (2 sc in each sc) 5 times (12)
Round 3: 1 sc in each (12)
Change color to black
Round 4: (1 sc, 2 sc in next) 6 times (18)
Round 5: (1 sc, decrease next) 6 times (12)
Change color to beige
Round 6-13: 1 sc in each sc (12)
Fill with stuffing and change color to blue
Round 14-19: 1 sc in each sc (12)
Fasten off and attach the arms under the head.

On the black braces do french knots around. I made 5 of them with white yarn.

French knot: Bring the needle out from the inside the arm, wrap the thread around and put it back at the same place.


BodyChun-Li Amigurumi

The body is a blanket made out of a big granny square.
Crochet needle 4/E (3,5 mm)

Round 1: chain 4, make it into a ring using 1 sl sc.
Round 2: chain 3 (= first dc), 2 dc in the ring, chain 3, (3 dc, chain 3) 3 times (4 dc-groups) finish with 1 sl sc in the third ch.
Round 3: Chrochet 2 sl sc i the 2 first sc and then 1 sl sc in loop, chain 3 (= first dc), 2 dc, chain 3, 3 dc, 1 ch (3 dc, 1 ch, 3 dc in next loop, chain 3, 3 dc, 1 ch) 3 times , finish with 1 sl sc in the third ch.
Round 4: Chrochet 2 sl sc in the 2 first dc then 1 sl sc i lp, chain 3, 2 dc, chain 3, 3 dc, 1 ch (3 sc, 1 ch, 3 dc, chain 3, 3 sc in next lp) 3 times, finish with 1 ch, 1 sl sc in the third ch.
Round 5-8: Chrochet just like round 4 but chrochet 1 ch, 3 dc in each lp at the sides.
Change color to white
Round 9: same as rounds 5-8
Change color to blue
Round 10-12: same as rounds 5-8
Change color to yellow
Round 13: 4 dc in each lp and then a sl sc in second dc. 7 dc in the corners. Finish with a sl sc in the first dc. Fasten off.

Attach the head and arms to the middle of the body-blanket

In the four corners I made some “snuggling and chewing” strips that you can make knots out of, perfect for those itching new teeth.


StripsChun-Li Amigurumi comfort buddy

Make four

Round 1: chain 7
Round 2: sc in third ch, 4 sc, 1 ch, turn (5)
Repeat round 2 until the strip is around 4 inches (10 cm)
Finishing round 1: decrease, 1sc, decrease, 1 ch turn (3)
Finishing round 2: decrease, 1 sc, 1 ch turn (2)
Finishing round 3: decrease (1)
Fasten off

Attach the strips to the corners and tie a knot closest to the body.

Please respect the copyright on this pattern and do not sell a finished product made from it without first obtaining permission from the designer.
You are also not allowed to resell this pattern to anyone or publish it without t

Amigurumi Chun-Li snuttefilt


Material

Virknål 2,5 och 3,5
Nål
Sax
Vadd
Radmarkering
Garnfärger: beige, svart, brunt, vitt, gult


Förkortningar

Lm: luftmaska
Sm: smygmaska
Fm: fast maska
St: stolpe
Dst: dubbel stolpe
Lmb: luftmaskbåge


Huvud

Varv 1: 6 fm i en magisk ring (6)
Varv 2: (2 fm i varje fm) 6 gånger (12)
Varv 3: (1 fm, 2 fm i nästa) 6 gånger (18)
Varv 4: (2 fm, 2 fm i nästa) 6 gånger (24)
Varv 5: (3 fm, 2 fm i nästa) 6 gånger (30)
Varv 6: (4 fm, 2 fm i nästa) 6 gånger (36)
Varv 7: (5 fm, 2 fm i nästa) 6 gånger (42)
Varv 8-14: 1 fm i varje fm (42)
Varv 15: (5 fm, minska i nästa) 6 gånger (36)
Varv 16: (4 fm, minska i nästa) 6 gånger (30)
Varv 17: (3 fm, minska i nästa) 6 gånger (24)
Varv 18: (2 fm, minska i nästa) 6 gånger (18)
Fyll med vadd
Varv 19: (1 fm, minska i nästa) 6 gånger (12)
Varv 20: (minska i varje) tills hålet är tätt (6)
Ta av garnet och fäst trådarna.


Hår

Brunt garn
Varv 1: virka 28 lm, vänd
Varv 2: Börja i den tredje lm, 1 dst i varje lm, vänd (25)
Varv 3: 3 lm, (1 dst, minska i nästa) varvet ut, avsluta med 1 dst, vänd (17)
Varv 4: 3 lm, (1 dst, minska i nästa) varvet ut, avsluta med 1 dst (12)
Ta av garnet och börja nu på andra sidan av raden med lm (luftmaskorna är mittbenan)
Varv 5: Börja i den tredje lm, 1 dst i varje lm, vänd (25)
Varv 6: 3 lm, (1 dst, minska i nästa) varvet ut, avsluta med 1 dst, vänd (17)
Varv 7: 3 lm, (1 dst, minska i nästa) varvet ut, avsluta med 1 dst (12)

Sy ihop håret genom att lägga det yttersta varvet dubbelt på varje sida och sy ihop (så att det blir som en hätta)
Sätt håret på huvudet och sy fast det, brodera även lite lugg på ena sidan.

Nu kan du även brodera dit ögon alternativt sy fast ögon. Tänk på att inte ha knapp-ögon om Chun-Li är till ett litet barn.


Hårpuffar

Gör två

Varv 1: 6 fm i en magisk ring (6)
Varv 2: (2 fm i varje fm) 6 gånger (12)
Varv 3: (1 fm, 2 fm i nästa) 6 gånger (18)
Varv 4: (1 fm i varje) (18)
Varv 5: (1 fm, minska i nästa) 6 gånger (12)
Varv 7: vågig kant (1 sm, 3 fm i nästa) 6 gånger (12)

Sy fast puffarna på baksidan av huvudet.

Klipp 1 tråd ca 60-80 cm lång, gör en snodd genom att först tvinna den enkla tråden hårt och sedan vika den dubbel så den snurrar ihop sig. Knyt en knut i ändarna. Sy runt snodden hårpuffarna och gör en rosett i bak.


Armar

Gör 2

Varv 1: 6 fm i en magisk ring (6)
Varv 2: (2 fm i varje fm) 5 gånger (12)
Varv 3: 1 fm i varje (12)
Byt färg till svart
Varv 4: (1 fm, 2 fm i nästa) 6 gånger (18)
Varv 5: (1 fm, minska i nästa) 6 gånger (12)
Byt färg till beige
Varv 6-13: 1 fm i varje fm (12)
Fyll med lite vadd och byt färg till blått
Varv 14-19: 1 fm i varje fm (12)
Ta av garnet och sy fast armarna under huvudet

På de svarta armbanden så broderar du franska knutar runt om. Jag gjorde 5 stycken med vitt garn med jämna mellanrum.

Fransk knut: Ta nålen genom arbetet sno tråden runt nålen 1 varv, stick ner nålen på samma ställe där tråden kom upp och dra igenom.


Kropp

Kroppen blir en snuttefilt som består av en stor mormorsruta
Virknål 3,5

Varv 1: 4 lm, slut dem till en ring med 1 sm
Varv 2: 3 lm (= 1:a st), 2 st om ringen, 3 lm, (3 st, 3 lm) 3 gånger (4 st-grupper) avsluta med 1 sm i 3:e lm.
Varv 3: Virka 2 sm i de 2 första st och därefter 1 sm i lmb, 3 lm (= 1:a st), 2 st, 3 lm, 3 st, 1 lm (3 st, 1 lm, 3 st om nästa lmb 3 lm, 3 st, 1 lm) 3 gånger , avsluta med 1 sm i 3:e lm.
Varv 4: Virka 2 sm i de 2 första st och därefter 1 sm i lmb, 3 lm, 2 st, 3 lm, 3 st, 1 lm (3 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 3 st om lmb i nästa hörn) 3 gånger, avsluta med 1 lm, 1 sm i 3:e lm.
Varv 5-8: Virkas lika som v 4 men virka 1 lm, 3 st om varje lmb i sidorna.
Byt färg till vitt
Varv 9: virkas som varv 5-8
Byt färg till blått
Varv 10-12: virkas som varv 5-8
Byt färg till gult
Varv 13: 4 st i varje lmb och en sm i 2:a st i grupperna med 3 st. I hörnen virkas 7 st. Avsluta med en sm i 1:a st. Ta av garnet och fäst lösa trådar

Sy fast huvudet och armarna i mitten på mormorsrutan, jag använde blått garn och sydde fast huvudet från undersidan av kroppen.

I de fyra hörnen så virkade jag ”snutte och tugg” remsor som knyts, perfekt att tugga på om det kliar i de små tänderna.


Remsor

Gör 4

Varv 1: 7 lm
Varv 2: fm i tredje lm, 4 fm, 1 lm, vänd (5)
Upprepa varv 2 tills du ramsan är 10 cm.
Avslutande varv 1: minska, 1fm, minska, lm vänd (3)
Avslutande varv 2: minska, 1 fm, lm vänd (2)
Avslutande varv 3: minska, fäst trådarn (1)

Sy fast remsorna i hörnen på kroppen och fäst träden. Gör en knut på remsorna närmast kroppen.


Var vänlig och respektera copyrighten på detta mönster, och sälj inte färdiga produkter gjort från mönstret utan designerns tillåtelse.
Du får inte heller sälja eller sprida detta mönster utan designerns tillåtelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s